1956

Hatályba lép az 1955: 35. tvr. a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról. Megszűnik a mezőgazdasági ingatlannak a tiszta jövedelem alapján való adóztatása; a növénytermelés átlagos jövedelmét adóztatják évenként megállapítandó adótételekkel. Az adótételeket a földterület terjedelme, művelési ága és kataszteri tiszta jövedelmének átlaga határozza meg. Az állatok közül csak a két évesnél idősebb lovak (öszvérek) után kell adót fizetni.

    1956.

    január 5.

    A washingtoni Georgetown University részletes kutatási jelentést állít össze Magyarország: ellenállási tevékenység és potenciál címmel. július 12. A dokumentum szerint „nincs bizonyíték arra, hogy számottevő ideig fennmaradt volna bármely fegyveres partizáncsoport Magyarországon, és lehetséges, hogy a jelentésekben említettek közül némelyik akár teljes egészében bűnözőkből és dezertőrökből állt. Jelenleg semmilyen partizántevékenységnek sincs nyoma Magyarországon. […] Magyarországon nincs hagyománya vagy története az aktív ellenállásnak, és minden jel arra utal, hogy ez a hagyomány nem szakadt meg.”