1986. december
1986.

december 5.

Kétnapos konferencia1 kezdődik 1956-ról Eörsi István lakásán, mintegy 60 meghívott (mások mellett Für Lajos, Hajdu Tibor, Hegedüs András, Lackó Miklós, Levendel László, Lezsák Sán-dor, Nagy Elek, Rácz Sándor és Tornai József) jelenlétében. — Vásárhelyi Miklós „Az első meghiúsított reformkísérlet”, Széll Jenő „Társadalmi és politikai erők az 1956-os forradalomban”, Mécs Imre „Alulról jövő és spontán mozgalmak a forradalomban”, Kis János „Az 1956–57-es restauráció” címmel tart előadást. Az előadásokat hozzászólások és vita követi.

  1. 1) A tanácskozást 1985 őszétől Donáth Ferenc szervezte. Donáth halála után a szervezőmunkát Hegedűs B. András, Kenedi János, Kis János, Litván György, Mécs Imre, Széll Jenő és Vásárhelyi Miklós folytatta. — A konferencia teljes szövegét először 1987-ben a párizsi Magyar Füzetek és a New Jersey-i Atlanti Kiadó publikálta. Ez évben a kétnapos vita jegyzőkönyve mo-i szamizdat kiadásban is megjelent. A teljes jegyzőkönyvet Mo-on legálisan 1992-ben adták közre.