1954. március
1954.

március 15.

Az SzN szerkesztőségi cikk formájában, „Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről” címmel KV-határozatként közli a PB irodalompolitikai határozatát, amely az 1953 előtt megszokott hangnemben és érveléssel ítéli el a pártot ért írói kritikákat, ugyanakkor megpróbál elhatárolódni a korábbi évek irodalomirányítási módszereitől.

    Átadják a Kossuth-díjakat. Mások mellett megkapja a díjat Ajtay Andor, Barcsay Jenő, Dercsényi Dezső, Gerevich László, Gózon Gyula, Járdányi Pál, Kuczka Péter, Makláry Zoltán, Nemes Dezső, Ránki György zeneszerző, Rideg Sándor, Sőtér István, Tamási Áron, Törőcsik Mari.