1928

1928.

Február 1.

A bp-i Büntető Törvény­szék „nemzet­gyalázás bűne” miatt 7 évi börtönre ítéli az emigrációból hazatért Hatvany Lajos br.-t. — Utóbb a Tábla 4, majd a Kúria 1 és fél évi börtönre és 150 ezer pengő kártérítésre mérsékli az ítéletet.

  1928.

  Március 1.

  A felsőház több napos vita után elfogadja az 1928: XIV. tc.-et a numerus clausus törvény (1920: XXV. tc.) módosításáról. A törvény eltörli a „népfajok és nemzetiségek” szerinti kor­látozást; előírja azonban, hogy a „kü­lönféle foglalkozási ágakhoz” tartozók gyermekei megfelelő arányban jussanak a főiskolákra, és a felsőoktatási intézmények az egyes törvényhatósá­gok közötti arányra is ügyeljenek.

  Horthy Miklós kormányzó államfői működésének nyolcadik évfordulóján közkegyelmet hirdetnek. A törvény a kommunistákra nem vo­natkozik.

   1928.

   Április 29.

   Lakihegyen (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) megkezdi a műsorsugárzást az új 20 kW-os rádióadó.1

   1. 1) Az új adót a Telefunken gyártotta; két darab, 150 m magas, MÁVAG-gyártmányú vasszerkezetű toronyból és a közöttük kifeszített 100 m-es antennából állt. Ez a rendszer már képes volt Budapesten és környékén jó minőségű adást sugározni. — Ekkor költözött új helyére, a Főherceg Sándor [ma Bródy Sándor] utca 5-7. sz. alá a stúdió is.