1961. március
1961.

március 1.

Az e napon tartott népszámlálás szerint a Csehszlovákiában élő magyarok száma 533 934 fő. A magyarság száma, a reszlovakizáltak megváltozott nemzetiségi bevallása következtében, az 1950. évi népszámlálás óta mintegy 164 ezerrel nő, az összlakosságon belüli részaránya pedig 10,3%-ról 12,4%-ra emelkedik. A magyar lakosság aránya 452 községben haladja meg az 50%-ot, a magyar többségű járások száma azonban a járások összevonása következtében a korábbi nyolcról kettőre csökken: a Dunaszerdahelyi járásban a magyarok aránya 86,7%, a Komáromiban 69,4%. Csehországban 15 152-en vallják magukat magyar nemzetiségűnek.