1954. július
1954.

július 6.

Átalakul a kormány: Gerő Ernő helyett, aki megtartja miniszterelnök-helyettesi tisztét, a bel-ügyminiszter Piros László áv. vezérőrnagy; a belkereskedelmi tárcát Bognár József, a külkereskedelmit Háy László, a begyűjtésit Szobek András kapja.