1955. április
1955.

április 2.

Az SzN-ben megjelenik Lukács György súlyosan elmarasztaló Madách-kritikájának második része. Az írás negatív megállapításai is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Tragádia előadásainak számát jelentősen csökkentik.1

  1. 1) A januári bemutatót követően a Tragédia 33 alkalommal került színre; ezt követően legfeljebb havi három előadást engedélyeztek.

Közzéteszik az 1955: 13. tvr.-t a műsoros előadásokról. „Hangversenyt és műsoros előadást állami szervek és vállalatok, fegyveres testületek, társadalmi szervek és szövetkezetek rendezhetnek. Magánszemély műsoros előadást nem rendezhet. Hivatásos előadóművész közreműködése nélkül, kizárólag kultúrcsoportok részvételével rendezett műsoros előadások megtartásához a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizottsága népművelési osztályának engedélye szükséges. A műsoros előadás nélküli táncmulatság engedélyezése a községi (városi, városi kerületi) tanács VB hatáskörébe tartozik.” 1958. január 3.