1958. november

Bp-en parafálják a csehszlovák–magyar állampolgársági egyezményt, amelynek értelmében a két fél a másik fél állampolgárát csak abban az esetben honosíthatja, amennyiben az lemondott előző állampolgárságáról, kizárva ezzel a kettős állampolgárság lehetőségét.

    1958.

    november 9.

    Országszerte felolvassák a templomokban a r. kat. püspöki kar pásztorlevelét, a ref. egyház zsinati tanácsának üzenetét és az ev. egyház egyetemes presbitériumának felhívását; felszólítják a híveket, hogy a választásokon szavazzanak a HNF jelöltjeire.