1947. február

Befejeződik az SZDP XXXV. kongresszusa. 1948. március 6. A küldöttek „a munkásegység megszilárdítása”, azaz a kommunistákkal való együttműködés mellett foglalnak állást, és elítélik Peyer Károly és társai lépéseit. A PB tagjai: Bán Antal, Kisházi Ödön, Marosán György (főtitkárhelyettes), Ries István (főtitkárhelyettes), Rónai Sándor, Szeder Ferenc, Szakasits Árpád (főtitkár), Szélig Imre.

    1947.

    február 7.

    Kovács István, az FKgP PB tagja az Ngy-ben 25 tagú, nyilvánosan működő különbizottság kiküldését javasolja a Magyar Közösség-ügyben; az indítványt nagy vita után szótöbbséggel elfogadják. Az MKP a kulisszák mögött ráveszi Tildy Zoltán köztársasági elnököt, hogy a kisgazda frakciónál érje el a javaslat visszavonását. február 8.