1990. február

Az Ogy elfogadja az 1990: II. tc.-et az ogy-i képviselők választásáról szóló 1989: XXXIV. tc. módosításáról. — A képviselők elfogadják az 1990: III. tc.-et „az egyes állami és pártfunkciót betöltött, illetőleg betöltő vezetők vagyonnyilatkozatáról”. Eszerint „akik az 1980. június 8-ától számított két parlamenti ciklus idején magas állami, illetőleg párttisztséget töltöttek vagy töltenek be – az Elnöki Tanács elnökei, titkárai és tagjai, a Minisztertanács elnökei és tagjai, az államtitkárok, az Országgyűlés elnökei és alelnökei, a Fővárosi Tanács és a megyei tanácsok elnökei, illetőleg az MSZMP volt elnöke, főtitkára, titkárai, politikai bizottsági tagjai, valamint fővárosi és megyei első titkárai, továbbá a jelenleg működő pártok és társadalmi szervezetek országos vezetői – 1990. február 25-éig kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni”.

    1990.

    február 13.

    Ottawában a négy nagyhatalom képviselői nyilatkozatot tesznek közzé a német újraegyesítésről. A külügyminiszterek elismerik az egyesítés elkerülhetetlenségét és kinyilvánítják, hogy a két Németországnak kell megállapodnia az egyesítés politikai, gazdasági és jogi kérdéseiben. A nagyhatalmak ezt követően vitaják meg velük „a német egység külpolitikai aspektusait, beleértve a szomszédos államok biztonságának kérdéseit”. — Ez a „2+4” formula lesz az előkészítő tárgyalások elvi alapja. március 12.