1990. április

A MÚOSZ Elnöksége aggodalmát fejezi ki a megyei lapok egy részének tisztázatlan körülmények között bekövetkezett átalakulása miatt. A történtek a MÚOSZ szerint arra utalnak, hogy az állampárt-utód MSZP nem tett eleget vagyonelszámolási kötelezettségnek, és felvetődik annak lehetősége, hogy az üzletben valamilyen módon anyagilag is érdekelt. május 15.

    1990.

    április 5.

    A szovjet csapatkivonás kormánymeghatalmazottja, Annus Antal vezérőrnagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnökének általános helyettese irányításával tárcaközi bizottság alakult, hogy az egyes részkérdésekben, de a csapatkivonás egészét tekintve is a legmesszebbmenőkig érvényesítsék a Magyar Köztársaság érdekeit.

      Nyilvánosságra hozzák a magyar és külföldi magánszemélyekből álló, számos nemzetközi szervezet támogatását élvező nemzetközi Kék Szalag Bizottság programját, amelyet az új kormány figyelmébe ajánlanak Mo gazdasági átalakítása során. A program nem reformokat, hanem alapvető változtatásokat javasol; ezek közül a legfontosabbnak a tulajdonreformot nevezik meg.