1926. december
1926.

December 14.

Ogy-i választá­sok kezdődnek az országban. 1927. január 28. — A választásra jogosultak száma 2 229 806, ebből leszavazott 76,8%. A 245 mandátum megoszlása: Egységes Párt 170, az összes mandátum 60,1%-a; Keresztény Nemzeti Gazdasá­gi és Szociális Párt 35; MSZDP 14; Független Demokrata Párt 9; pártonkívüli 9; Fajvédő Párt 3; Agrárpárt 3; Függetlenségi 48-as Kossuth Párt 1; Kispolgárok Országos Pártja 1.