1962. július

John Kennedy amerikai elnök Philadelphiában mondott beszédében körvonalazza az USA új atlanti stratégiáját („Nagy Terv”). Azt javasolja, hogy országa és a majdani Európai Egyesült Államok társuljanak egy új „atlanti szövetségbe”, amelyben a felek politikai, szociális, kulturális és gazdasági tekintetben teljes egyenjogúságot élveznek. december 15.

    1962.

    július 9.

    Leszerelési és béke-világkongresszus kezdődik Moszkvában. A magyar küldöttséget Szakasits Árpád, az OBt elnöke vezeti; a küldöttség tagja mások mellett Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzó, Hamvas Endre csanádi püspök és Beresztóczy Miklós békepap.