1920. augusztus
1920.

Augusztus 19.

Az Ngy megszavazza az 1920: XVII. tc.-et az alkot­mányosság helyreállításáról és az álla­mi főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről. A kormányzó jogot kap az országgyűlés elnapolására és korlá­tozás nélküli feloszlatására; közvetlen fenyegető veszély esetén elrendelheti a hadseregnek az ország határain kívüli alkalmazásá­t; bizonyos kivételekkel általános kegyelmet adhat.