1950. március
1950.

március folyamán

Megkezdődik a recski kényszermunkatábor kiépítése; a fogva tartottak többsége bírósági ítélet nélkül, esetleg internálás útján kerül ide; az első egy-kétszáz fogoly megkezdi a primitív barakképületek felhúzását. augusztus folyamán. A tábor külső őrzését az ÁVH Belső Karhatalom látja el, a táborbeli felügyelőket az ÁVH más részlegeiről vezénylik ide.

    Az e napon tartott, a második világháború utáni első csehszlovákiai népszámlálás adatai szerint Szlovákia lakossága 3 442 317 fő; közülük 354 532 személy vallja magát magyar nemzetiségűnek. A teljes országterületen 367 733 magyar él; a csehországi magyarok lélekszáma 13 201 fő; a „reszlovakizáltak” számát 150 ezerre becsülik. A magukat magyarnak vallók aránya az 1930. évi 17,8%-ról 10,3%-ra süllyed, száma pedig az 1930-as érték (592 337) 59,8%-ára csökken. A magyar többségűként kimutatott járások száma a háború előtti 14-ről 8-ra csökken.