1927. november
1927.

November 9.

A bp-i Büntető Törvény­szék ítéletet hirdet a KMP és az MSZMP kora tavasszal letartóztatott 68 tagjának perében. Szántó Zoltán 8 és fél, Vági István 4 és fél, Lőwy Sándor és Poll Sándor 3 és fél, Kocsis János 2 évi fegy­házbüntetést kap; 23 vádlottat bizonyí­ték hiányában fölmentenek. — Az ítéleteket a Tábla és a Kúria is jóváhagyja.

  1927.

  November 11.

  Párizsban Franciaország és Jugoszlávia képviselői barátsági szerződést írnak alá. — A szerződés a status quo biztosítására kimondja a kölcsönös segélynyújtást.1

  1. 1) Az egyezményt 1932. október 8-án, majd 1937. október 12-én újabb 5-5 évre meghosszabbították.

  1927.

  November 25.

  A felsőház elfogadja az 1927: XXXI. tc.-et március 15-ének nemzeti ünneppé nyilvánításáról.1 — Elfogadják az 1927: XXXII. tc.-et Kossuth Lajos örök érde­meinek és emlékének törvénybe iktatá­sáról.

  1. 1) Ezzel hatályát veszti az 1898: V. tc., amely április 11-ét, az áprilisi törvények törvénybe iktatásának napját nyilvánította nemzeti ünneppé.