1943

1943.

Szeptember 9.

Kállay Miklós miniszterelnök meg­bízottja, Veress László külügyminiszté­riumi segédtitkár Isztambulban átveszi az angol kormány megbízottjától az elő­zetes fegyverszüneti feltételeket. — A fegy­verszünet csak akkor lépne életbe, ha az angol—amerikai csapatok elérik Mo határát.

    1943.

    December 14.

    A Honvéd Vezérkar Főnöké­nek Különbírósága megkezdi az 1942. januári újvidéki vérengzés főbűnösei perének tárgyalását. — A szabadlábon védekező vádlottak (Feketehalmy-Czeydner Fe­renc altábornagy, Grassy József vezér­őrnagy, Deák László ezredes, Zöldy Márton csendőr százados) Németor­szágba szöknek. A bíróság nem hoz ítéletet.