1928. március
1928.

Március 1.

A felsőház több napos vita után elfogadja az 1928: XIV. tc.-et a numerus clausus törvény (1920: XXV. tc.) módosításáról. A törvény eltörli a „népfajok és nemzetiségek” szerinti kor­látozást; előírja azonban, hogy a „kü­lönféle foglalkozási ágakhoz” tartozók gyermekei megfelelő arányban jussanak a főiskolákra, és a felsőoktatási intézmények az egyes törvényhatósá­gok közötti arányra is ügyeljenek.

Horthy Miklós kormányzó államfői működésének nyolcadik évfordulóján közkegyelmet hirdetnek. A törvény a kommunistákra nem vo­natkozik.