1954. június
1954.

június 5.

Az IrU hetilappá alakul. — A lap közli Kónya Lajos „Kultúránk nemzeti jellegéről” c. írását, amely kísérletet tesz a nemzeti kultúra zavarainak tisztázására. A cikk hozzájárul az eddig a tömegszórakoztatás problémája mögött meghúzódó népi–urbánus ellentét újabb felizzásához.

  1954.

  június 9.

  Az MDP PB Friss István előterjesztésében a dolgozók reálbéréről tárgyal.1

  1. 1) Ekkoriban a legfelső politikai és állami vezetők fizetése és költségtérítése több mint tízszerese volt a bérből és fizetésből élők 1950. évi 652 Ft-os, és közel tizenhétszerese a legrosszabbul kereső mezőgazdasági munkások és alkalmazottak 406 Ft-os havi átlagkeresetének.

  1954.

  június 15.

  Prágában befejeződik a CSKP X. kongresszusa. Bár a felszólalók hangsúlyozták a „szocialista törvényesség” betartásának szükségességét, a korábbi törvénytelenségek helyrehozataláról nem születik döntés. Antonín Novotnýt megerősítik első titkári tisztségében.

   Megkezdődik az Ogy nyári ülésszaka. — Az 1954: V. tc. módosítja a büntető perrendtartásról, az 1954: VI. tc. pedig a polgári perrendtartásról szóló törvényeket. Az 1954: VII. tc. újból kettéválasztja az 1953 júliusában összevont Bel- és a Külkereskedelmi Minisztériumot. július 6.