1945. október
1945.

október 1.

Csehszlovákiában érvénybe lép a köztársasági elnök 88/1945. sz. dekrétuma, amelynek értelmében a 16–55 éves férfiakat és a 18–45 éves nőket lakóhelyüktől távoli vidéken is igénybe lehet venni közmunkára; e rendelet alapján kezdődik meg magyarok tömeges deportálása a Szudéta-vidékre. október 24.

    Mindszenty József esztergomi érsek átiratot küld Miklós Béla miniszterelnöknek. A hercegprímás tiltakozik a 8 osztályos általános iskolai oktatás bevezetése ellen, mert véleménye szerint az sérti az egyház iskolafenntartási jogát.

      Londonban véget ér a Külügyminiszterek Tanácsának konferenciája. december 16. — Az amerikai, brit, francia, kínai és szovjet külügyminiszter konferenciáján a Szu, a mielőbbi békekötés révén, a fennálló helyzet rögzítését kívánta elérni. Az USA nem ismerte el a Szu által támogatott román és bolgár kormány legitimitását, és mielőbbi szabad választásokat sürgetett itt és Mo-on. A Szu az olasz békeszerződés tárgyalása kapcsán hiába kérte a Líbia fölötti gyámságot, 100 millió dolláros jóvátételt Olaszországtól, valamint Trieszt Jugoszláviának ítélését.