1944. november
1944.

november 1.

Szálasi Ferenc elrendeli a BM VII/d alosztályaként működő Nemzeti Számonkérő Szervezet létrehozását, amelynek működését Láday István cs. ezredes, a BM államtitkára felügyeli. (A Nemzeti Számonkérő Különítmény1 megszervezésére néhány nap múlva Orendy Norbert cs. ezredes kap megbízást. november 20.)

  1. 1) Azonosítva az NSZK-t és a BM IV/d alosztályát, többen úgy vélik, hogy a Számonkérő Különítmény is ekkor alakult meg, hiszen a két szervezet elnevezése hasonló, sőt bizonyos források szerint azonos. Kovács Tamás, 76.

1944.

november 2.

A nyilas hatalomátvétel óta első alkalommal ül össze a Képviselőház; a 372 képviselő közül csak 55 jelenik meg. — Szöllősi Jenő miniszterelnök-helyettes és Budinszky László igazságügy-miniszter együttes előterjesztést tesz az államfői tiszt betöltésére. Eszerint „addig az ideig, míg a kormányzóválasztás lehetővé válik, az államfői hatalom gyakorlása törvényhozás útján ideiglenesen rendezendő… …éppen ezért a törvényhozás helyesen és a nemzet akaratának megfelelően cselekszik akkor, amikor most törvénnyel bízza meg őt [Szálasi Ferencet] az államfői teendőknek a kormányzói tiszt betöltéséig való ellátásával. Az erre vonatkozó rendelkezést tartalmazza a javaslat 4. §-a, avval a hozzáadással, hogy Szálasi Ferencet a »Nemzetvezető« cím illeti meg.” november 3. — A kormány miniszterei leteszik a hivatali esküt.

    A nyugati határon megkezdődik a Vajna–Eichmann-megállapodásban a németeknek ígért 70 „reguláris” munkásszázad közül az elsők átadása a németeknek. A munkaszolgálatosokat a német–magyar határ mentén húzódó erődrendszer építésén dolgoztatják.1 november 8.

    1. 1) Braham, II, 209.