1968. május
1968.

május 4.

Moszkvában kétnapos tárgyalások kezdődnek a szovjet és a csehszlovák vezetők között, akik közül a reformereket éles támadások érik. május 8. Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára felszólítja a küldöttség tagjait, hogy mindent tegyenek meg az „ellenforradalmi veszély” elhárítására.

    1968.

    május 8.

    A bolgár, a lengyel, a magyar, a keletnémet és a szovjet kommunista párt első és főtitkárai vezette küldöttségek Moszkvában a csehszlovákiai helyzetről tanácskoznak. július 14. A szovjet vezetés kilátásba helyezi, ha a csehszlovák politikai irányvonal nem változik, „erélyesebb fellépésre” is sor kerülhet.