1961. július
1961.

július 6.

A Fővárosi Bíróság Fazekas Ferenc vezette tanácsa ítéletet hirdet az első „Regnum Marianum-ügyben”. „A népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés” vádjával Werner Alajost 5 és fél évi, Tompa Nándort 4, Keglevich Istvánt 5, Rózsavölgyi Lászlót 3, László Gábort másfél, Hagyó Józsefet 2 évi, Opálény Magdolnát 1 év 4 hónapi, Orosz Ferencet másfél évi börtönbüntetésre ítéli. 1965. április 29. 1991. január 14.

    1961.

    július 15.

    Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével, fellebezési lehetőség nélküli eljárásban, a Baross téri felkelők ügyében Kovács Lajos segédmunkást, Hámori István bányászt és Nickelsburg László műszerészt halálra (augusztus 26.), Herczeg Benjamint, Mocsári Józsefet és Antal Pétert életfogytiglani, Timus Lajost 15 évi, Stellner Lászlót 10 évi börtönre ítéli.