1983. november

Kihirdetik az 1983: 23. tvr.-t a felsőoktatási intézmények által adományozható doktori címekről és tudományos fokozatokról. „Az egyetem az orvosok, állatorvosok és a jogászok számára, befejezett egyetemi tanulmányaik alapján, végzettségük elismeréseként egyetemi doktori címet adományoz. […] Az egyetemen, doktori szigorlat letétele és értekezés megvédése alapján, egyetemi tudományos fokozatként, egyetemi doktorátus szerezhető. Az egyetem, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának előzetes hozzájárulásával, Promotio sub auspiciis Rei Publicae Popularis kitüntető címmel avathatja doktorrá azt, aki egyetemi doktorátust szerzett és a kitüntető cím adományozása egyéb feltételeinek is megfelel.” — Megjelenik a művelődési miniszter 20/1983. sz. rendelete az egyetemi doktorátus mint tudományos fokozat megszerzésének feltételeiről. Ezek a következők: egyetemi végzettség; doktori szigorlat sikeres letétele; legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete; a tudományos munka módszereinek alkalmazásával készített, önálló kutatáson alapuló értekezés vagy alkotás benyújtása; az értekezés bizottság előtt történő megvédése.