1958

Életbe lépnek a római szerződések. január 6. Megkezdi működését az Európai Gazdasági Közösség (EGK, Közös Piac). — Szintén e naptól működik az Európai Atomenergia Közösség (Euratom); a szervezetet 1957-ben Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország alapította a békés atommagkutatás előmozdítása céljából.

    Kihirdetik az 1958: 3. tvr.-t a műsoros előadásokról szóló 1955: 13. tvr. módosításáról. „A hangversenyek és műsoros előadások, továbbá a táncmulatságok megtartásához a tanács végrehajtó bizottsága művelődésügyi szakigazgatási szervének a rendőrhatósággal egyetértésben adott engedélye szükséges. A hivatásos előadóművészek közreműködésével rendezett műsoros előadások megtartását a művelődésügyi miniszter, az előző bekezdésben meghatározott engedélyen felül, külön engedélyhez, és a pénzügyminiszterrel, valamint az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben megállapított rendezési díj fizetéséhez kötheti. A hivatásos előadóművészek felléptidíjainak, továbbá a műsoros előadások és táncmulatságok után járó szerzői jogdíjak mértékét a művelődésügyi miniszter az Országos Árhivatal elnökével egyetértésben határozza meg.”