1990. június
1990.

június 3.

Az MDF Országos Gyűlésén Antall József kijelenti, hogy lélekben tizenötmillió magyar minisz-terelnökének érzi magát. — Módosítják a párt alapszabályát, és újraválasztják a párt tisztség-viselőit. Csoóri Sándor nem fogadja el a társelnöki posztot; a korábban 14 tagú Elnökség öt fővel bővül.