1957. november
1957.

november 5.

Kolozsvárott a katonai törvényszék ítéletet hirdet a „Dobai-csoport” perében. „Hazaárulásért és összeesküvésért”, valamint „tiltott közlemények terjesztéséért” Dobai István kolozsvári jogászt és Varga László abrudbányai ref. lelkészt életfogytiglani kényszermunkára és még 10 évi szabadságvesztésre; Komáromi József kolozsvári középiskolai tanárt 25 évi kényszermunkára és még 8 évi börtönre; Kertész Gábor zilahi ügyvédet 25 évi kényszermunkára és még 10 évi börtönre; Bereczki András tudományos kutatót 15 évi kényszermunkára; Gazda Ferenc kolozsvári középiskolai tanárt 10 évi szigorított börtönre, további 7 és még 5 évi börtönre; Nagy József v. szamosújvári földbirtokost 5 évi börtönre; Dobri Jánost, a kolozsvári Protestáns Teológia professzorát 6 évi börtönre; László Dezső kolozsvári ref. esperest, 1941-44 között erdélyi párti képviselőt 5 évi börtönre ítélik. — Kertész Gábor és Nagy József a börtönben meghal.