1982. június

Ülést tart az SZLKP KB Elnöksége. A testület az MSZMP nemzetiségi politikájával és a cseh-szlovákiai magyarsággal kapcsolatos álláspontjával kapcsolatban nehezményezi a magyar kisebbség iránti érdeklődés megnövekedését, a nemzetiségek kölcsönös támogatásának a kétoldalú tárgyalásokon való folytonos magyar felvetését.