1956. december

A jugoszláv kormány november 11-ei tiltakozó jegyzékére a Kádár-kormány magyarázkodó válaszjegyzéket küld, amelyben a Nagy Imre-ügyet a magyar kormány belügyének nyilvánítja. — A válaszra Belgrádban nem reagálnak.

    Abod László, Eörsi István, Gáli József és Obersovszky Gyula elhatározza, hogy a szovjet invázió hófordulóján csendes nőtüntetetést szervez a forradalomban elesett hozzátartozók emlékére. december 3. A tervezett tüntetést főként a néhány napja megjelenő, Gáli és Obersovszky által szerkesztett Élünk c. illegális lap propagálja.

      Az 1956: 26. tvr. a doktori cím adományozásáról szóló 1951: 26. tvr. 8. § (1) bekezdésének hatály-talanításáról rendelkezik, és visszaállítja az egyetemi doktori cím adományozásának 1951-ig érvényben volt rendjét.

        Az éjszaka folyamán Kádár János megbeszélést folytat a Bp-en tartózkodó szovjet pártvezetőkkel. A tárgyalás eredményeként Kádár alapjaiban megváltoztatja az MSZMP IKB másnapi ülésére készített beszámolóját, és az októberi eseményeket differenciálatlanul „ellenforradalomnak” nevezi. december 2.