1949. március
1949.

március 5.

Az MDP KV ülésén Rákosi Mátyás beszámol „a reakció vereségéről a Mindszenty-ügyben”, a kulákok „megrendszabályozásának” szükségességéről beszél, és felvázolja a következő fél év politikai ütemtervét. Kijelenti: „Aki nincs velünk, az ellenünk van.” Révai József szerint „…határozottabban … kell kiépíteni az államhatalomnak azokat a szerveit, melyek ennek az erőszaknak az alkalmazására valók”. A KV meghosszabbítja a tagfelvételi zárlatot. május 31.

  Tíz nyugat-európai állam képviselői Londonban egyezményt írnak alá az Európa Tanács létrehozásáról. A tanács fő szerve a külügyminiszterekből álló miniszteri bizottság és a tagállamok parlamentjei által delegált képviselőkből álló parlamenti közgyűlés. A tanács székhelye Strasbourg. május 5.

   1949.

   március 10.

   Megkezdődik az Ogy tavaszi ülésszaka. — Elfogadják az 1949: IX. tc.-et a választójogi törvény módosításáról. Eszerint a továbbiakban az MFNF OT dönt a választásokon induló szervezetekről, és a népfront helyi szervezetei döntenek a választási és a szavazatszedő bizottságok összetételéről. A törvény továbbra is kizárja részvételből azokat, akik „a felszabadulást követően politikai okokból rendőrhatósági őrizetben (internálva) voltak”. — Elfogadják az 1949: XI. tc.-et „a népnek a büntető igazságszolgáltatásban való részvételéről”. július 31.