1919. július
1919.

Július 1.

Pozsonyban Ágoston Péter népbiztos a Tanács­köztársaság és Eugène Mittelhauser tá­bornok a csehszlovák hadsereg nevében aláírja a fegyverszüneti szerződést. A szerződés lényegében a későbbi trianoni határ mentén jelöli meg a demarkációs vo­nalat és 4 kilométeres semleges zónát húz a két hadsereg közé. A megál­lapodás katonai jellegű, de elismeri a csehszlovák közigazgatást a kiürített területeken.

  1919.

  Július 10.

  Kun Béla külügyi népbiztos Leninhez intézett táviratában sürgeti a szovjet Vörös Hadsereg besszarábiai támadásá­nak megindítását a román hadse­reg ellen.

  Közzéteszik az FKt rende­letét a 45 évnél fiatalabb tartalékos tisztek mozgósításáról.

  Az FKt a Vörös Hadsereg főparancsnokságáról lemondott Böhm Vilmost bécsi követté nevezi ki.

   1919.

   Július 14.

   Kun Béla külügyi népbiztos Georges Clemenceau-nak adott válaszában is­merteti a román hadsereg fegyverszüne­tet sértő sorozatos támadásait, és ismé­telten kéri a Tiszántúl kiürítését.

   A szövetséges missziók Nagykikindán (Torontál vm.) tartott konferenciája elhatározza a Mo elleni támadást, és megbeszéli annak részleteit.

   Az FKt Landler Jenőt nevezi ki a Vörös Hadsereg főparancsnokává.