1968. június

A CSKP KB e napon befejeződő ülése kizárja a pártból többek között Antonín Novotnýt, Karol Bacíleket és Viliam Širokýt. A KB szeptember 9-ére összehívja a párt rendkívüli, XIV. kongresszusát, ugyanakkor elveti a szociáldemokrata párt újjáalakításának lehetőségét. A KB kiáltvánnyal fordul az ország lakosságához, amelyben „a jog és igazság érvényesülését” ígéri. — Gustáv Husák miniszterelnök-helyettes a pozsonyi Pravdának és az Új Szónak adott interjújában kijelenti, hogy a kassai kormányprogramban és az elnöki dekrétumokban kifejezésre jutott magyarellenesség a „csehszlovák kormány, a szlovák nemzeti szervek, valamint a CSKP és az SZLKP egyértelmű álláspontja volt”. június 25.

  1968.

  június 4.

  Kihirdetik az 1968: 15. tvr.-t Politikai Főiskola létesítéséről. „Az 1968/69. tanévvel »A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Főiskolája« elnevezéssel egyetemi jellegű főiskolát kell létesíteni. A főiskola felügyeletét a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, illetőleg az általa kijelölt szerve gyakorolja.” — Kihirdetik az 1968: 16. tvr.-t a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola létesítéséről. A főiskola a szegedi Vasútforgalmi Technikumból, valamint a bp-i Gépjárműközlekedési és a Távközlési Technikumból alakul.

   1968.

   június 8.

   Dunaszerdahelyen megkezdődik a Csemadok KB kétnapos ülése, amelyen a szövetség fennállása óta első ízben kerül sor lényeges személycserékre a csúcsvezetésben: leváltják tisztségéből a KB Elnökségének több vezető tisztségviselőjét. A Csemadok új elnöke Dobos László, főtitkára Szabó Rezső, titkára Varga János; az elnöki tisztéről lemondott Lőrincz Gyulát díszelnökké választják. A 16 fősre bővített új Elnökségbe mások mellett bekerül Balázs Béla, Csanda Sándor, Csikmák Imre, Duray Miklós, Fónod Zoltán, Mede István, Molnár János, Nagy Jenő, Pathó Károly, Szőke József, Tolvaj Bertalan és Újváry László.