1920. március
1920.

Március 1.

A nemzetgyűlés nagybányai Horthy Miklóst1 választja Mo kormányzójává. 1944. október 16. — A Huszár-kormány benyújtja lemondását.

  1. 1) Horthy Miklós Kenderesen (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) született 1868. június 18-án. A fiumei tengerészeti akadémia elvégzése után 1886 októberében avatták hadapróddá. 1909 és 1914 között I. Ferenc József császár és király szárnysegédje volt. A háborúban sorhajókapitányként előbb a Novara gyorscirkáló, majd, sebesülése után, a Prinz Eugen csatahajó parancsnoka lett. IV. Károly király 1918 februárjában ellentengernaggyá és az osztrák-magyar flotta parancsnokává nevezte ki. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő.

1920.

Március 15.

Megalakul és a kormányzó előtt leteszi a hivatali esküt Simonyi-Semadam Sándor kormánya. július 19. Miniszterek: belügy Simonyi-Semadam Sándor miniszterel­nök (április 19.); földművelésügy Rubinek Gyula; hon­védelem Soós Károly; igazságügy Fer­dinandy Gyula; kereskedelemügy Ko­rányi Frigyes br. pénzügyminiszter (március 28.); kül­ügy Simonyi-Semadam Sándor minisz­terelnök (április 19.) Teleki Pál gr.); népjólét és munkaügy Benárd Ágost; pénzügy Korányi Frigyes br.; vallás- és közoktatásügy Haller István; tárca nélküli kisgazda miniszter Sokorópát­kai Szabó István; közélelmezési tárca nélküli mi­niszter Nagyatádi Szabó István; a nemzeti kisebbségek tárca nél­küli minisztere Bleyer Jakab.