Kitekintő magyar kronológia

Magyarország és a világ eseményei 1944. augusztus 26-ától

Időrendi táblázatunk fő célja a Szovjetunió befolyási övezetébe kerülő, majd néhány év múlva szovjetizált Magyarország történéseinek áttekintése – szándékunk szerint a közpolitika eseményeitől a kül- és gazdaságpolitikán át a kultúráig és a mindennapokig, kitekintéssel a világ eseményeire. Egy „időtani˝ áttekintés eleve befejezhetetlen, mindig újabb adatokkal bővíthető és bővítendő; közreadására ezért az elektronikus forma jóval alkalmasabb, mint a hagyományos könyv.

Az időbeli kezdőpont az a nap, amikor a Németország és szövetségesei ellen harcoló szovjet Vörös Hadsereg első egységei magyar területre léptek. E folyamat, egy teljes korszak értelemszerű lezárása pedig az a nap, 1990. május másodika, midőn hivatalba lépett az immár valóban szabadon választott magyar kormány.

Kiegészítésként folyamatosan csatoljuk a tágabb előzmények, a XX. századi világháború „első felvonására” következő korszak, továbbá az 1990 májusát követő események vázlatos áttekintését is.

Összeállította Béládi László

1918–2000