1953. február

Dwight Eisenhower amerikai elnök kongresszusi üzenetében kijelenti: „Egyetlen mód van arra, hogy elkerüljük a totális háborút: meg kell nyernünk a hidegháborút.” A szovjet hidrogénbomba közeli előállítására hivatkozva kijelenti: a Szu-val a második világháború idején kötött megállapodásokat fel kell mondani, a „vörös” Kína ellenében pedig Tajvant kell támogatni.

    1953.

    február 8.

    Közzéteszik az Mt 1004/1953. sz. határozatát „az anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztéséről”. A határozat VI. fejezete (Küzdelem a magzatelhajtás ellen) megállapítja, hogy a gyakori (illegális) magzatelhajtás „súlyosan veszélyezteti az egész nép egészségét, rombolóan hat az erkölcsi, a családi életre”. — A végrehajtásról az egészségügyi miniszter utasításokat ad ki. A 8100-1/1953. EüM. utasítás a terhességek kötelező bejelentéséről, a 8100-2/1953 a méhűri beavatkozások és a vetélések bejelentéséről és nyilvántartásáról rendelkezik. A tulajdonképpeni „Ratkó-törvény” (a 8100-9/1953. EüM. utasítás a terhesség megszakítása tárgyában) lényegében enyhíti a korábbi évszázadok elvileg teljes abortusztilalmát; állami egészségügyi intézményben, a mellékletben felsorolt betegségek esetében, lehetővé teszi a terhesség-megszakítást; a terhesség megszakítható a nő életkorára, s rendkívüli méltánylást igénylő személyi és családi körülményekre való tekintettel is. 1956. június 4.

      Hatályba lép az Mt rendelete a családi pótlékról (6/1953), a gyermekek és az anyák fokozottabb bírói jogvédelméről (7/1953), valamint a gyermektelenek adójáról (8/1953). A 6. sz. rendelet szerint a családi pótlék összege 2 gyermek után 75, 3 gyermek után 180, 4 gyermek után 260, 5 gyermek után 350 Ft; a dolgozó nő részére az egy gyermek után járó családi pótlék összege havi 30 Ft. A 7. sz. rendelet szabályozza a gyermektartás mértékét és a szülési költségek megtérítését. A 8. sz. rendelet szerint a 20. évüket betöltött, önálló jövedelemmel rendelkező gyermektelen személyek adóalapjuk 4%-át kötelesek adóként befizetni. 1956. november 10.