1973. június
1973.

június 8.

Egyd Pepich szlovák belügyminiszter az SZNT ülésén elutasítja a községek kétnyelvű meg-jelölésének lehetőségét, s helyteleníti, hogy a magyar sajtó továbbra sem tartja be a helységnevek használatával kapcsolatos rendelkezéseket. — Az ülésen Vojtech Filkorn, a Szlovák Tudományos Akadémia alelnöke beszámol a nemzetiségi kutatás fejlesztését célzó tervekről; az 1969-ben tervbe vett Nemzetiségkutató Intézet létrehozásáról már nem esik szó.