1921. október
1921.

Október 21.

Sopronban a katonaság felesküszik IV. Károlyra. Az uralkodó kormányt bíz meg: miniszterelnök Rakovszky Ist­ván; külügyminiszter Andrássy Gyula gr., pénzügy Gratz Gusztáv, honvédelem Lehár Antal ezredes. — IV. Károly Ostenburg-Moravek Gyula és Lehár Antal csapatai kíséretében vonattal Bp-re indul. október 22.

  1921.

  Október 23.

  Az antanthatalmak tiltakoznak IV. Károly visszatérése ellen. Csehszlovákia és Jugoszlávia részleges mozgósítást rendel el.

  Hajnalban a nemzeti hadse­reg előőrse (80 felfegyverzett orvosegyetemista) Budaörsnél a Törökugrató nevű magaslatról tüzet nyit a királyhű csapatokat szállító vonatra. A legitimista erők tűzharcban lefegyverzik az egyetemista csapatot. — IV. Károly eközben Bicskén várakozik a kiküldött Hegedűs Pál altábornagy visszatérésére. — Délután a nemzeti hadsereg visszafoglalja a Törökugratót. A felek fegyverszünetet kötnek. október 24.

   1921.

   Október 24.

   Tárgyalások kezdődnek a Budaörsnél szembenálló felek között. IV. Károly kereken elutasítja a lemondás lehetőségét. — A sikertelen tárgyalások hírére újra szórványos lövöldözés kezdődik. IV. Károly elrendeli a visszavonulást. — Ostenburg-Moravek Gyula csapatait bekerítik és lefegyverzik. — Tatán (Komárom vm.) a nem­zeti hadsereg őrizetbe veszi IV. Károlyt, Zita királynét, Andrássy Gyula gr.-ot, Rakovszky Istvánt és Gratz Gusztávot. október 26.