1989. szeptember

A Külügyminisztérium az augusztus 18-án kelt csehszlovák jegyzékre adott válaszában megalapozatlannak minősíti a bős–nagymarosi vízlépcső építésének leállítása esetén kilátásba helyezett csehszlovák kártérítési igény tárgyalások nélküli meghatározását, s a magyar javaslatok megfontolására és érdemi tárgyalásokra szólítja fel a csehszlovák kormányt. szeptember 6. szeptember 25.

    Szlovákiában a magyar tannyelvű alapiskolák száma a magyar iskolák 1950. évi újbóli megnyitása óta a legalacsonyabb: az 1989/90-es tanévben mindössze 245 magyar alapiskola nyílik. A magyar alapiskolákat 48 756 tanuló látogatja; szlovák alapiskolákba 16 742 magyar gyermek jár, a magyar nemzetiségű alapiskolások 25,6%-a.

      Szűrös Mátyás, az Ogy elnöke felszólal az erdélyi körök országos tanácskozásán. Szűrös felhívja a figyelmet arra, hogy román részről burkolt katona fenyegetés fogalmazódott meg, és arról is beszél, hogy elkerülhetetlennek látszik a kettős állampolgárságról szóló magyar–román egyezmény felmondása.