1970. március
1970.

március 3.

Kihirdetik az 1970: 4. tvr.-t az útlevélről. A 3. §. szerint minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy útlevelet kapjon és külföldre utazzék, amennyiben a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Nem adható útlevél annak, akinek kiutazása vagy külföldön tartózkodása a Magyar Népköztársaság állami vagy gazdasági érdekeit, illetőleg egyéb jelentős közérdeket sért vagy veszélyeztet. A kormány felhatalmazást kap arra, hogy az útlevelek kiadásának és felhasználásának szabályait, valamint az útlevél kiadását kizáró okokat rendelettel megállapítsa. 1972. január 1.