1951. július
1951.

július 3.

Az 1951: 20. tvr. a főbb egyházi állások betöltésének módjáról (a főkegyúri jog gyakorlásáról) rendelkezik: érsek, c. érsek, püspök, segédpüspök, főapát, apát, szerzetesrendi tartományfőnök az ország területére csak az ET előzetes hozzájárulásával nevezhető ki. A rendelkezés visszaható hatállyal, 1946. január 1-jétől érvényes. 1957. március 24.

    1951.

    július 12.

    A Bp-i Katonai Bíróság ítéletet hirdet „a Grősz-féle szervezkedés fegyveres, katonai vonalához” kapcsolt személyek ügyében; Hévey László miniszteri osztálytanácsost, Przibislawski (Przybyszewski) Ferencet és Kökényessy Artúrt halálra, Wolf Aidát 15 évi, Osztoics Mihályt 10 évi börtönre ítéli; a vádlottak valamennyien az 1946-ig működött legitimista Szent István Bajtársi Közösség tagjai. Az ügyben letartóztatott Mészáros Iván v. cs. ezredes az ÁVH-n meghalt. A halálos ítéletek végrehajtásának időpontja ismeretlen.1

    1. 1) Az MKL szerint Hévey László halálának időpontja 1953. július 31.