1955. július
1955.

július 1.

A bánya- és energiaügyi miniszter elrendeli a pécsi székhelyű Bauxitbánya Vállalat létrehozását a mo-i uránérctermelés koordinálására.1 1958. június 2.

  1. 1) 1954 szeptemberében és 1955 februárjában a Kővágószőlőstől (Baranya m.) délre eső területen két akna mélyítését kezdték meg a föld alatti kutatás előkészítése céljából. 1957 tavaszán újra megindult a feltárás, amelyet már a Pécsi Uránércbánya Vállalat irányított.

Az SZLKP KB Irodája úgy határoz, meg kell szigorítani a csehszlovákiai tartózkodási engedély meghosszabbításának feltételeit, mert egyre több olyan eset fordul elő, hogy a második világháború után Csehszlovákiából kitelepített s az utóbbi időben oda visszalátogató magyarok nem térnek vissza Mo-ra, hanem csehszlovák állampolgárságért folyamodnak, annak megszerzése után pedig egykori vagyonukat is visszaigénylik. 1958. október 17.

    1955.

    július 11.

    Az MDP KV Titkársága határozatot hoz az egyházpolitikáról. A Titkárság az egyházpolitikában tapasztalható „jobboldali elhajlás” felszámolása érdekében felszólítja az ÁEH-t az állam és az egyház közötti konkordátumok betartatására, az egyházakkal szembeni keményebb fellépésre és az állampárttal való szorosabb együttműködésre.