1920–29

1920.

január 15.

A békekonferencia Legfelsőbb Tanáca Georges Clemenceau elnökletével fogadja a magyar küldöttséget, s közli a Mo-gal kötendő béke feltételeit. január 16.

Az MSZDP választmánya visszahívja a kormányban levő tagjait, Peyer Károly minisztert és Miákits Fe­renc államtitkárt; egyszersmind bejelen­tik, hogy a párt nem indul a január 25-ére kitűzött nemzetgyűlési választásokon.