1953. szeptember

Hatályba lép az Európa Tanács1 által 1950 novemberében elfogadott „Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről”. 1977. április 5. Az egyezmény kinyilvánítja minden egyén elidegeníthetetlen jogait és szabadságait; a tagállamokat kötelezi, hogy a joghatóságuk alatt élő polgárok számára maradéktalanul biztosítsák e jogokat.

  1. 1) Az Európa Tanács fő tevékenysége az emberi jogi, társadalmi és kulturális kérdéseket szabályozó egyezmények kidolgozására irányul.

1953.

szeptember 8.

Az ÁVH által a BM Kollégiumának ülésére beterjesztett iratban a következő adatsor szerepel: „Az állambiztonsági szervek 1951-ben 2096, 1952-ben 3228, 1953. augusztus 1-ig 1871 főt vettek őrizetbe, különböző politikai cselekmények elkövetése miatt. Ebből a legsúlyosabb politikai bűncselekmény miatt (kémkedés, diverzió, terror, szabotázs, összeesküvés) őrizetbe vettek száma: 1951-ben 450 fő 1952-ben 1035 fő 1953. aug. 1-ig 681 fő”. 1954. október 19.

    Olt Károly pénzügyminiszter előterjesztésében azt javasolja az MDP KV Politikai Bizottságának, hogy az ET elnökének és az Mt elnökének a fizetését havi 7500 Ft-ra, a miniszterelnök-helyettesekét havi 6500 Ft-ra emeljék. A PB csak a kollektív államfői testület elnökének fizetésemeléséhez járul hozzá, a kormányfő és helyetteseinek javadalmazása változatlan marad.