1955. június
1955.

június 2.

Jeruzsálemben ítéletet hirdetnek az 1953-ban kezdődött Izrael Állam kontra Malchiel Grünwald perben, amely „Kasztner-perként” vált közismertté. A bíróság bűnösnek mondja ki az eredetileg tanúként beidézett Jiszrael Kasztnert (Kasztner Rezsőt, 1957. március 3.), aki 1944 nyarán a Bp-i Mentőbizottság vezetőjeként alkut kötött Adolf Eichmann és Kurt Becher SS-tisztekkel 1685 magyar zsidó deportálás alóli mentesítéséről és szabad távozásáról.1 1958. január 17. A bíró az ítélet indoklásában kijelenti, hogy Kasztner Rezső [az SS-szel való megállapodással] „eladta lelkét a Sátánnak”.

  1. 1) A Kasztner-akcióról lásd 1944. december 7.

1955.

június 5.

Kihirdetik az 1955: III. tc.-et „az Albán Népköztársaság, a Bolgár Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Népköztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Köztársaság között Varsóban, az 1955. évi május hó 14. napján kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés törvénybe iktatásáról”.

    1955.

    június 7.

    Megkezdődik az MDP KV kétnapos ülése. — A határozat elítéli a június utáni agrárpolitikát, és újra a mezőgazdaság kollektivizálásának fontosságát hangsúlyozza; a testülettel ismertetik az egyes politikai elítéltek rehabilitálásával kapcsolatos jelentést. A KV Rákosi Mátyás beszámolója alapján elfogadja a Jugoszláviával való megbékélés politikáját. augusztus 21.