1969. augusztus
1969.

augusztus 5.

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága „a szomszédos szocialista országok magyar anyanyelvű lakosságának kulturális helyzetéről és az ezzel kapcsolatos feladatokról” tárgyal. A határozat megfogalmazza kulturális életük és oktatásügyük tervszerű támogatásának szükségességét.

    1969.

    augusztus 12.

    Bukarestben befejeződik az RKP X. kongresszusa. Nicolae Ceauşescu először említi a „társadalom homogenizálása” kifejezést a „kizsákmányoló osztályok” felszámolását követően a szocialista társadalomban végbemenő homogenizációs folyamat jelölésére. (A későbbi események elemzése azt mutatja, hogy valójában a társadalmi homogenizáció mögött etnikai/nyelvi homogenizációt kell érteni.1) — Létay Lajost, a kolozsvári Utunk, és Szilágyi Dezsőt, az Előre főszerkesztőjét a KB tagjává, Sütő Andrást és Domokos Gézát póttaggá választják.

    1. 1) Vincze, Erdély.