1972

Az MSZMP KB Agitációs és Propagandabizottsága határozatot hoz a kommunista művészetről. A dokumentum megállapítja, hogy a szocialista eszmék hegemóniájának elérésében nagy szerepük van a művészeknek, ugyanakkor a hatvanas évek művészetét elemezve arra a megállapításra jut, hogy művészkörökben divatos a kívülállás, a romantikus illúziók kergetése, a szkepticizmus és az újbaloldali türelmetlenség, amely ellen küzdeni kell.