1955. október
1955.

október 5.

A sajtó közli, hogy Mo csatlakozik az emberkereskedelem és a prostitúcióból származó kizsákmányolás megszüntetése érdekében New Yorkban május 21-én megkötött egyezményhez. A csatlakozásról szóló okmányt Szarka Károly washingtoni követ nyújtja át az ENSZ Titkárságon.