1947. október

Egy szovjet hadbíróság huszonöt évi kényszermunkára ítéli Álgya-Pap Zoltán v. altábornagyot.1

  1. 1) Álgya-Pap 1941 júniusától 1943 októberéig szovjet hadműveleti területen szolgált magasabb parancsnoki beosztásokban. Tíz évet töltött szovjet lágerekben. 1955-ben visszatérhetett Mo-ra, 1956. október 8-án szabadult.

A Bp-i Népbíróság, a fellebbezés kizárásával, emberek törvénytelen kivégzése és megkínzása vádjával halálra ítéli Jány Gusztáv v. vezérezredest, a Donnál megsemmisült 2. magyar hadsereg v. parancsnokát. — Jány nem kér kegyelmet, a kérvényt hivatalból védőügyvédje nyújtja be. A Bp-i Népbíróság 3:2 arányban, és szótöbbséggel a NOT is kegyelemre méltónak minősíti Jányt; Pálosi Béla tanácsvezető bíró is hasonlóképpen foglal állást. november 22.