1925. november
1925.

November 10.

Közzéteszik a 32250/1925. sz. kormányrendeletet a rádióról. A rádiót állami monopóliummá nyilvánít­ja; intézkedik az adó- és vevőantennák létesítésének szabályairól, a rádiókészü­lékek gyártásáról; díjakat állapít meg az adók és vevők után. — Egy vevőkészülék üzemeltetési díja 30 000 korona, 1927-től 2 pengő 40 fillér. december 1.