1951. március
1951.

március 2.

Befejeződik az MDP II. kongresszusa. 1954. május 24. A határozat az „osztályharc éleződését” hangsúlyozza, szorgalmazza a „kommunista vasfegyelem” erősítését, és jelentősen emeli az ötéves terv legfontosabb mutatóit, elsősorban a nehéziparban. — A 71 tagú KV megtartja első ülését. A PB tagjai: Apró Antal, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Harustyák József, Hegedüs András, Horváth Márton, Kádár János, Kiss Károly, Kovács István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Révai József, Rónai Sándor, Szabó István, Vas Zoltán, Zöld Sándor, Zsofinyecz Mihály; póttagok: Dénes István, Hidas István, Kristóf István, Piros László. A Titkárság tagjai: Farkas Mihály, Gerő Ernő, Hegedüs András, Kádár János, Kristóf István, Nagy Imre, Rákosi Mátyás, Révai József. A KB főtitkára Rákosi Mátyás; a főtitkárhelyettesi funkció megszűnik. A KV 11 tagú Szervező Bizottságot választ.

  1951.

  március 4.

  A börtönben és a kistarcsai internálótáborban elszenvedett kínzások következtében a bp-i rabkórházban meghal1 Meszlényi Zoltán, 1937-től esztergomi segédpüspök, 1950-ben káptalani helynök.2

  1. 1) A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapja (uj.katolikus.hu) adata. Kahler Frigyes szerint a főpap 1953. január 11-én hunyt el.

  2. 2) Meszlényi Zoltánt 2009. október 31-én az esztergomi bazilikában XVI. Benedek pápa dekrétuma alapján boldoggá avatták.

  1951.

  március 6.

  Bp-en aláírják a magyar–csehszlovák polgári és bűnügyi jogsegélyegyezményt, amely szerint „az egyik fél állampolgárai a másik fél területén személyük és vagyonuk törvényes védelmét illetően ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a belföldiek”.